ให้บริการรักษาความปลอดภัยมากว่า 23 ปี ติดต่อ 081-351-2248 (คุณธวัช) อีเมล: ARIYA-GROUP@HOTMAIL.COM .......... หมายเหตุ: ให้บริการเจ้าหน้าที่ รปภ. ตั้งแต่ 2 นายขึ้นไป ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. และ 19.00 - 07.00 น.
  • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
  • สายตรวจ 2 ตำแหน่ง
  • ฝ่ายสรรหาบุคคลากร 1 ตำแหน่ง
  • พนักงานรักษาความปลอดภัย