สมัครงาน

ตำแหน่งงานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
2. สายตรวจ 2 ตำแหน่ง
3. ฝ่ายสรรหาบุคคลากร 1 ตำแหน่ง
4. พนักงานรักษาความปลอดภัย

ติดต่อสมัครงาน

เวลาทำการ : 08:00 - 17:00 น.
โทรศัพท์ : 02-918-0341 ต่อ 0 (คุณธวัชชัย)
อีเมล: ariya-group@hotmail.com