สมัครงาน

ตำแหน่งงานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการฝายการตลาด 1 ตำแหน่ง (ด่วน)
2. พนักงานรักษาความปลอดภัย

ติดต่อสมัครงาน

เวลาทำการ : 08:00 - 17:00 น.
โทรศัพท์ : 02-918-0341 ต่อ 0 (คุณธวัชชัย)
อีเมล: ariya_tc@hotmail.com